Muzikaal rouwen

Hij luisterde vaak naar de muziek van Marco Borsato, soms samen met zn dochter. Dan huilden ze en deelden het verdriet om hun overleden moeder en vrouw.   En wat was   het bijzonder dat de dochter een zelf gezongen lied van Marco Borsato liet horen tijdens de uitvaart.  


Muziek kan rouwenden helpen in hun proces, kan mensen bijeenbrengen in hun verdriet.  

De laatste jaren heeft Hans in zn studio menig project begeleid waarbij het verlies van een dierbare een rol speelde. Familieleden of vrienden van de overledene zongen of speelden in de studio. Soms werd er ook een tekst ingesproken. Het eindresultaat, op een cd, werd ten gehore gebracht tijdens de uitvaart.  

Doordat Hans veel positieve reacties mocht ontvangen van nabestaanden, rondom de begeleiding en de goede kwaliteit van het eindresultaat, wil hij u de mogelijkheid geven van zijn diensten gebruik te maken.


Er is een breed scala aan mogelijkheden;  


-   Je kunt een lied naar keuze inzingen. Hans zorgt voor de orkest-band   of speelt zelf de muziek.
-   Je kunt op elk willekeurig instrument een muziekstuk inspelen   of een tekst inspreken.
-   Tijdens de opnames in de studio, geeft Hans aandacht en tijd om tot een goed eindresultaat te komen.
-   Het eindresultaat kan op CD of in mp3-formaat aangeleverd worden.  
-   Hans kan in overleg met de klant een unieke cd-opdruk verzorgen.


Wil je muziek maken, zingen of een tekst inspreken en je weet niet of dit tijdens de uitvaart gaat lukken, neem het dan op in de studio en breng je cd mee naar de uitvaart zodat het afscheid uniek en persoonlijk wordt.

Soms is het een tekst
Soms is het een klank
Jeltewei 216
8622 DC Hommerts  
tel. (0515) 443 207